Tento web používá k personalizaci reklam soubory cookies, které mohou sbírat některé vaše osobní údaje. S jejich užitím souhlasím / nesouhlasím. Více informací.

Vzdělávání ve Speciálních olympiádách

Vzdělávání ve Speciálních olympiádách

Vzdělávání je důležitou součástí Speciálních olympiád. Naši sportovci si zaslouží nejzkušenější trenéry, kteří jsou vyškolení, poskytují bezpečné prostředí, ve kterém mohou sportovci trénovat a soutěžit, a kteří se neustále vzdělávají. Jak vzdělávání probíhá naleznete v tomto článku.


Vzdělávání je také věnována speciální sekce na našich stránkách. https://specialolympics.cz/workshopy

 

ATRIBUTY VZDĚLÁVÁNÍ V ČHSO

 • Součást akreditace doplňkových programů SOI
 • Bezpečnost
 • Kvalita
 • Rozšiřování základny (nábor nových členů)

OBJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ V ČHSO

 • Rodinní příslušníci
 • Pedagogové
 • Dobrovolníci
 • Zaměstnanci sociálních zařízení

PŘÍNOS VZDĚLÁVÁNÍ

Sportovec

 • Rozvoj silných stránek
 • Rozvoj schopností
 • Rozvoj orientace
 • Rozvoj sebevědomí

Trenér

 • Zdokonalování sportovních technik a taktik
 • Zvyšování kondice
 • Zpětná vazba na základě měřitelného pokroku sportovců
 • Uvědomění si limitů
 • Umění budovat kruhový vztah mezi teorií a praxí

DVOUSTUPŇOVÝ KONCEPT VZDĚLÁVÁNÍ

 1. ZÁKLADNÍ – INSTRUKTOR SPORTOVNÍHO KLUBU ČHSO
 • Zajišťuje pověřená osoba dle potřeb a inovací

Podmínky absolvování:

 • Kontaktní osoba/trenér/zástupce sportovního klubu
 • Zajištění administrace/registrace
 • Samotná účast

OBSAH – ZÁKLADNÍ

 • Téma MP
 • Historický kontext ve světě, v ČR
 • Administrativa SO
 • Registrace
 • Sportovní a doplňkové programy
 • Praxe, modelová hra – zkouška
 • Zakončení, předání legitimace – certifikát

 

ROZŠÍŘENÉ – TRENÉR ČHSO

 • Zajišťují ředitelé jednotlivých sportů dle potřeb a inovací

Podmínky pro absolvování:

 • Základní školení
 • Zájem o daný sport
 • Zajištění registrace
 • Samotná účast

OBSAH – ROZŠÍŘENÉ

 • Kontrola absolvování základního (ředitel sportu)
 • Kondice, zdatnost
 • Dovednosti, chování
 • Pravidla a bezpečnost
 • Praxe spojená se sportovci (aplikace teoretických znalostí do praxe)
 • Předání certifikátu

 

 

Certifikáty – odborný garant

 • V rámci vzdělávacího institutu – spolupráce s vysokými školami

 

V současné době usilovně pracujeme na získání akreditace v rámci

 • MŠMT
 • MPSV

Kontakt pro dotazy:

Mgr. Adriana Novotná

anovotna@specialolympics.cz

736 755 942

 

Na vzdělávání v rámci Speciálních olympiád spolupraucjeme s: 

 

 

 

 

 

 

 


Autor: (24.02.2022)