Tento web používá k personalizaci reklam soubory cookies, které mohou sbírat některé vaše osobní údaje. S jejich užitím souhlasím / nesouhlasím. Více informací.

Zdravý atlet


 

Vznikl jako reakce na situaci, že osoby s mentálním postižením (MP) se ocitaly v mnoha zemích mimo pravidelnou zdravotní péči z různých důvodů. V průběhu světových či kontinentálních sportovních akcích nedostatek prevence či znalostí o prevenci nebo dokonce akutní zdravotní problémy vystoupily na povrch.

Cílem projektu není suplovat zdravotní péči, ale provádět screening (základní přehled, představu) a  hodnocení určitých ukazatelů, souvisejících se zdravím a formulovat doporučení pro daného jedince.

Cíle:

  • předávat informace o zdravotní péči osob s MP a zvyšovat přístupnost ke zdravotní péči na základě dat  získaných   screeningem,
  • předávat informace o zdravotní situaci osob s MP odpovědným osobám, především samotným sportovcům a jejich rodičům, trenérům, ale i pracovníkům v sociálních službách, zdravotnictví a sportu, 
  • iniciovat výcvik profesionálů i studentů těchto profesí,
  • sbírat, analyzovat data ze screeningů a předávat argumenty veřejnosti, profesionálům a představitelům   komunální   politiky,
  • vstupovat exaktními daty a publikacemi do ovlivňování zdravotní politiky ve prospěch osob s mentálním postižením.

V současnosti sekce podpory zdraví v SO nabízí v programu HA sedm oblastí vyšetření. Šetření a měření jsou součástí všech kontinentálních či světových her, jsou umisťovány v samostatném prostoru v tzv. olympijské vesničce a těší se všeobecnému zájmu. I když musíme přiznat, tento zájem je motivován nejen screeningem, z něhož se vysvětlí ukazatele zdraví a zdatnosti, ale i materiálními pobídkami. Původně  to byly různé suvenýry či hračky, později se programu ujali silní ekonomičtí sponzoři a od mýdel, kartáčků na zuby či zubní pasty jsou přímo předepisovány brýle, sluchadla apod. Na posledních letních Evropských hrách v Antverpách 2014 a světových hrách v Los Angeles bylo možné získat za absolvování šetření ve čtyřech ze sedmi nabízených oblastí sportovní boty Niké.


Nabízené oblasti v programu Zdravý atlet 

Special Olympics – Lions Clubs International Opening Eyes® – otevřené oči – screening kvality zraku


 

 

Special Olympics Special Smiles® (1992); speciální úsměv – screening kvality zubů a ústní hygieny


 

Special Olympics FUNfitness (1999) – zábavná zdatnost – screening BMI, flexibility kloubů, svalové síly, rovnováhy, vytrvalosti


 

Special Olympics Healthy Hearing (2000) – zdravý sluch – screening kvality sluchu


 

Special Olympics Health Promotion (2001); podpora zdraví – informace o zapojení do sportu, výživě, pitného režimu


 

Special Olympics Fit Feet (2003) – správná noha – screening kvality nohou, chodidel, hygiena nohou


 

Special Olympics MedFest® (2007);  souhrnná doporučení

 
 


Zdravý atlet v ČHSO

Podmínkou, formulovanou SOI, pro účast a rozvoj programů HA je proškolení tzv. „klinických ředitelů“, kteří garantují kvalitu těchto programů a realizace minimálně dvou šetření v roce (dokumentované výsledky s respektováním anonymity jsou odesílány SOI do této databanky). Tuto podmínku ČHSO naplnilo a připojilo se k projektu HA v roce 2002 při letních národních hrách v Olomouci. Obsahem bylo hlavně testování zdatnosti (FUNFitness) a kvality chůze. Hodnocení zdatnosti je na bázi jednoduchých motorických testů, které byly historicky známy jak mezi sportovci, tak mezi trenéry a vychovateli ze školních let či studií (hodnocení flexibility a síly různých svalových partií, kardiovaskulární zdatnosti). Proto se také tento program rychle rozšířil.

Plný program HA se uskutečnil už na následujících letních hrách v roce 2004 v Českých Budějovicích (FUNFitness, Opening Eyes, Special Smile, Healthy Hearing, Health Promotion).  Od roku 2015 je  připojena oblast Fit Feet. Program HA je od roku 2002 součástí všech národních soutěží či významnějších akcí: zásadně FUNFitness a Health Promotion. Plný program s hodnocením sluchu a zubní/ústní hygieny se naposledy uskutečnil při národních hrách v roce 2014 v Brně.

Ještě v době, kdy tyto programy nebyly podporovány SOI,  proběhla srovnávání ukazatelů zdatnosti sportovců SO s nesportovci v 15 klubech ČHSO (projekt MŠMT 1997-1998) a následně v tříletém programu (projekt GAČR 1998-2000), kterého se zúčastnilo téměř 300 sportovců z klubů ČHSO z celé republiky.

Vzhledem k dlouholeté tradici šetření ukazatelů zdravotně orientované zdatnosti je ČHSO mezi těmi programy, které na rozvoj programů HA získávají i dotaci z SOI, SO Europe/Eurasia a Evropských fondů, a to od roku 2009. Program je propojen se spoluprací s univerzitami (Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, od roku 2014 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně), dílčím způsobem pak i univerzity další, neboť program je otevřen dobrovolníkům a zájemcům ze všech univerzit, včetně studentů zahraničních, kteří absolvují školení, zúčastní se praxe a následně se podílejí na měření. Mají možnost (a mnozí ji využili) na základě získaných výsledků zpracovat BC nebo MGR závěrečné práce.

Za dobu vývoje těchto programů v ČHSO se také vyvíjela metodika, takže nyní se šetření provádí už pouze s pomocí mobilních laboratorních přístrojů, které zapůjčuje FSpS MU v Brně (ukazatele BMI vzhledem k obezitě – body-stat nebo Tanita, rovnováha – balanční plošina,  síla stisku – computerové šetření,  cardio-vaskulární zdatnost – sport-testery). Teprve tyto standardní výsledky mohou být dlouhodobě srovnávány.  Část dotazování prochází revizí. Motivace je podpořena soutěží (nikoliv materiálně) a šetření HA má více sportovní charakter: měření je koncipováno jako „víceboj“ s vyhlašováním výsledků  (medaile, stužky)  a v přípravě je plaketa „Zdatný sportovec“  za opakovaná šetření.

Záměrem je zpracovat postupně „profily“ sportovců všech sportů v ČHSO a propojit s uznáním v klubech, ve veřejnosti obecné i odborné, ať už na seminářích a ve vzdělávacích programech, dále intenzivněji předávat výsledky klubům s možností sledovat dlouhodobější výsledky sportovců, a to přímým prostřednictvím webových stránek, které se v dalším projektu EXPANDING  HEALTH připravují.

Kliničtí ředitelé v Českém hnutí Speciálních olympiád

Special Smile MUDR.JANDL, MUDR. JANDLOVÁ
Heathly Hearing MUDR. JIŘÍ ČERNÝ
FUN Fitness PROF. HANA VÁLKOVÁ
Heslth Promotion PROF. HANA VÁLKOVÁ
Fit Feet MGR. MARTA GIMUNOVÁ

 

 

Galerie