Tento web používá k personalizaci reklam soubory cookies, které mohou sbírat některé vaše osobní údaje. S jejich užitím souhlasím / nesouhlasím. Více informací.

Řídicí orgány

Výkonná rada Českého hnutí Speciálních olympiád z.s.

Mgr. Ester Koníčková, Prezidentka 

konickova@specialolympics.cz

00420 603 448 446

 

 • Zastupování v tuzemských záležitostech spolku
 • Dotace – žádosti, čerpání, vyúčtování
 • Rozpočet
 • Vedení účetnictví vč. finančního vedení jednotlivých projektů a sledování nákladovosti
 • Podklady pro činnost revizní komise
 • Audit – příprava podkladů, komunikace s auditorem
 • Spolupráce s organizátory na plánování akcí v oblasti rozpočtu, kontrola rozpočtů a čerpání na jednotlivé akce
 • Fakturace a controlling
 • Smlouvy – DPP, DPČ, smlouvy (sponzorské, o reklamě, o spolupráci aj.), memoranda
 • Stanovy a spolkový rejstřík
 • Nákupy vybavení a materiální zabezpečení akcí
 • Dohled nad správou majetku spolku

Mgr. Dagmar Dědková, Národní ředitelka

dedkova@specialolympics.cz

00420 605 833 312

 

 • Zastupování v mezinárodních strukturách SOEE, SOI
 • Akreditace národního programu Special olympics
 • Mezinárodní systém  Cenzus
 • Zajišťování Světových her – dle cyklu letní x zimní
 • Světové hry – dojednání kvóty, organizační příprava delegace ČHSO
 • Volontéři
 • Zaštiťuje program: „Zdravý atlet“  

Mgr. Adriana Novotná, Víceprezidentka

anovotna@specialolympics.cz

00420 736 755 942

 

 • Koordinace vzdělávání, struktura vzdělávání členů
 • Sociální oblast
 • Zaštiťuje program: „Přizpůsobené sporty“

Mgr. Veronika Čumplová, Technická ředitelka

registrace@specialolympics.cz

00420 732 932 683

 • Vedení členské základny v registračním systému
 • Vypisování turnajů a sportovních aktivit v novém registračním systému
 • Založení nového klubu, ukončení činnosti klubu
 • Vedení rejstříku při NSA – poklady pro dotace – členská základna
 • Příprava a zpracování pro systém mezinárodní akreditace Connect
 • Spolupráce při registraci na Světové hry (zimní x letní) v systému Connect
 • Zaštiťuje program „Malý atlet“

 


Mgr. David Bělůnek, Sportovní ředitel

belunek@specialolympics.cz

00420 777 338 813

 

 • Rozvoj a metodické vedení sportů
 • Metodické vedení ředitelů sportů, pořadatelů turnajů
 • Zaštiťuje registrační systém Connect pro přihlašování na světové hry
 • Nominace na světové hry zimní x letní podle přidělené kvóty
 • Příprava reprezentace – sportovní, metodická i materiální
 • Spolupráce s národními sportovními svazy sportů
 • Vedení webových stránek
 • Public relations
 • Zástupce pro tisk  
 • Sociální sítě Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn
 • Spolupráce s mezinárodními strukturami SOEE, SOI při organizaci PR kampaní  
 • Ochrana oficiálního brandu Speciálních olympiád a jeho použití
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • Zaštiťuje program: „Unified sporty – Sjednocené sporty