Tento web používá k personalizaci reklam soubory cookies, které mohou sbírat některé vaše osobní údaje. S jejich užitím souhlasím / nesouhlasím. Více informací.

Přizpůsobené sporty

edná se o specifický soutěžní program Speciálních olympiád, určený buďto začátečníkům nebo velmi mladým sportovcům, kteří se se soutěžním sportem seznamují, nebo sportujícím s intenzivnějšími limity v rámci jejich postižení. Základem jsou jednoduché motorické testy s jedním až dvěma pohybovými úkoly. Varianta atletických přizpůsobených sportů se provádí od vzniku ČHSO, varianta plavecká pro neplavce se realizuje od roku 2006 (dle podmínek zajištění mělkého bazénu). Umožňuje se větší účast klubů z dané lokality konání národních her. Varianta zimních sportů se provádí v lokalitách klubů a nezařazuje se do národních her v lyžování. V současné době (2015) přizpůsobené sporty atletické zaregistrovalo 70 klubů a plavecké 39 klubů. Soutěží se ve víceboji a kritériem úspěchu je zvládnutí pohybového úkolu samostatně. Všichni sportovci jsou za absolvování víceboje oceňováni na stupních vítězů se speciální stužkou nebo medailí, a to bez uvedení pořadí.

Garantem přizpůsobených sportů atletických je od počátku do současnosti Hana Válková. Jako skuteční organizátoři se vystřídali studenti: Monika Nováčková, Tomáš Hrouda, Milan Svoboda, Dan Kubík, Marta Gimunová.


DISCIPLINY – příklady:

Z NICHŽ SE ODVÍJEJÍ DISCIPLÍNY ZKOMBINOVANÉ DO VÍCEBOJE

Hod míčem do dálky – obouruč.

Sportovec hází od odhodové čáry co nejdále, bez přešlapu, má povoleny 3 pokusy. Ze stoje, basketbalový míč nebo medicinbal do 2 kg.

Varianta pro JEZDCE: z vozíku, ze sedu na židli.

Hod na cíl – do obruče zavěšené ve výši ramen.

Sportovec hází barevným gumovým míčem ze stoje od odhodové čáry, bez přešlapu, povoleno 5 pokusů. Odhodová čára ve vzdálenosti 3 m od cíle.

Kuželky

Sestava 9 plastových kuželek v takovém rozestupu od sebe, aby se při pádu dotýkaly. Cílení na kuželky basketbalovým míčem. Stoj na odhodové čáře, odhod bez přešlapu, vzdálenost 4 m, 3 pokusy. Sražené kuželky je možné sčítat. V případě sražení všech 9 kuželek prvním či druhým pokusem, sestava se staví znovu.

Skok do dálky z místa

Ze stoje snožmo od odrazové čáry, bez přešlapu. Pro doskok – měkká podložka (např. gymnastický koberec). Hodnotí se poslední stopa jakékoliv části těla po dopadu. Sportovec má 3 pokusy, ocení se nejlepší pokus.

Varianta pro JEZDCE : hodnotí se vzdálenost, kterou jezdec na vozíku urazí na jeden záběr z klidového postavení.

Slalom

Jednosměrný běh (chůze) po dráze 20 m mezi vyznačenými kužely (počet 7) nebo plastickými slalomovými tyčemi.

Slalom s míčem

Totéž jako 6, koulení velkého zdravotního míče.

Varianta 6 a 7 pro JEZDCE : totéž, možno zmenšit počet kuželů či tyčí pro průjezd vozíku.

Překážková dráha

Dráha do 25 m s přeskakováním, přelézáním, podlézáním. Dráha sestavena z laviček, žíněnek, kuželů, obručí.

Varianta pro JEZDCE: místo přeskakování či přelézání – objíždění dané překážky.

 

SOUTĚŽE DRUŽSTEV (DISCIPLÍNY JSOU ZKOMBINOVÁNY DO VÍCEBOJE – PŘÍKLADY)

(PRINCIP ŠTAFETOVÝCH HER)

  • Podávání míče nad hlavou.
  • Podávání míče ve stoji roznožném
  • Prolézání obručí :
    • po prolezení shora dolů předá dalšímu.
    • prolezení s překročením obruče na zemi
  • Přenášení předmětů.
  • Slalom družstev.
  • Udržení míče na padákové plachtě.

Garantem rozvoje tohoto programu v Českém hnutí speciálních olympiád je paní Hana Válková, kterou můžete kontaktovat na mailu valkova@fsps.muni.cz

Galerie